Целодневна детска градина
с. Търновци
Община Тутракан

Добре дошли

Начало История Дейности Мат. база Галерия Контакти
 
 

 

ИСТОРИЯ

   През лятото на 2007 година в с. Търновци е открита Детска градина със Заповед № 664/ 09.07.2007г. на Кмета на Община Тутракан- инж. Георги Георгиев на основание Решение №504/ 31.05.2007г. на Общински съвет гр.Тутракан. Сградата на закритото начално училище е преобразувана в детска градина – модерна, съвременна, с идеални условия за децата на селото. Бялата спретната сграда грабва погледа на минувачите и буди гордост в жителите на селото.

    Години наред предучилищното възпитание на децата от селото, които са от малцинствен произход и майчиният им език е различен от българския, се осъществява в полудневна детска група към началното училище. На 5 – 6 годишна възраст за пръв път децата, се сблъскват с нова социална роля, с “чужда реч”, каквато се оказва за тях българският език, нова обстановка и други лица. Адаптирането на децата е дълъг процес, който продължава с месеци, а за една или две години те трудно овладяват българския език и постъпват в първи клас с недостатъчна подготовка, а от там с ограничени шансове за успех.

    Село Търновци е едно от селата изключения в нашата община, в които прираста на населението е положителен и миграцията не е така силно изразена както в другите населени места. Общият брой на децата от предучилищна възраст е 36. Двадесет и девет от тях посещават ДГ – съответно 12 в ПГ и 17 – в смесена група. 23 са на целодневен режим на обучение, а 6 на полудневен.

    През първите месеци на своето съществуване целодневната детска градина в село Търновци доказа своята полза за обучението, възпитанието и социализацията на децата от предучилищна възраст от етническите малцинства, с майчин език различен от българския. Те възприемат норми за подражание, участват в ситуации на общуване на книжовен български език близки до житейските, от най-ранна възраст могат да се развиват пълноценно и в интелектуално отношение. Имат равен шанс със своите връстници за подготовка и успешно училищно обучение.

 
WebReklama
© ЦДГ - с.Търновци, www.cdg.tutrakan.org
www.tutrakan.org